IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1871

1871             

Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Dagens Nyheder, 11 December

Anon.: "Anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Fyens Stiftstidende, 352

Anon.: "Feuilleton, anmeldelse af ’Naturlivets Grundlove’", Jyllands-Posten, 61

Borchsenius, Otto (”R”) : "Anmeldelse af Naturlivets Grundlove", Lollands-Falsters Stiftstidende, December 6

Dybdahl, J.A. : "Darwinismen", Tidsskrift for Havevæsen, 5th ed.,  19, 21, 22 og 24, January-March, pp. 300-303, 328-334, 347-351, 373-378

Hostrup, C. : "En Naturforskers Stamtavle", Sange og Digte fra tredive Aar, Eibe, København, pp. 364-366

J.L: "Darwinismen", oversættelse fra The Guardian, Dansk Kirketidende, pp. 457-460, 522-528

Jacobsen, J.P. : "Darwins Theori", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 1, pp. 283-302 og 394-419

Jacobsen, J.P. : "Menneskeslægtens Oprindelse", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 2, pp. 97-122

Jacobsen, J.P. : "Parringsvalget", Nyt dansk maanedsskrift, vol. 2, pp. 247-267 og 537-551

K***: "Lidt om Darwinisme", Lollands-Falsters Stiftstidende, 19 December

Rømer, C. (R-r.): "Charles Darwin I-III", Illustreret Tidende, 18 June, 25 June, 612, 613, vol. 12, pp. 341-343, 357

Schmid, C.: "Den darwinske Hypoteses Forhold til religion og Moral", Tidsskrift for udenlandsk theologisk Litteratur, pp. 552-578

Return to overview