IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1865

1865

Lange, M.T.: "Om Orchideernes Befrugtning ved Insekter – af Charles Darwin", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 3, no. 2, pp. 273-307

Huxley, T. H.: "De menneskelignende Aber: Orang’ens, Chimpansens og Gibbonernes Levemaade og Naturhistorie." (Efter Huxley’s ”Evidence as to man’s place in nature”, London 1864), Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 3, no. 2, pp. 308-336

Varberg, Rudolf: "Om skævheden hos Flynderne", Fædrelandet, 1 July, p. 1, (reprintet in 1868 'Om skævheden hos Flynderne' i Varberg, Rudolf: Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker, P.G. Philipsens forlag, Copenhagen)

Return to overview