IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1864

1864

Benzien, J.A. : "Den Darwinske Theori og Tiltrækning af Dyr og Planter", Dansk Havetidende, pp. 338-341, 345-348, 353-356, 361-364

Schleiden, Dr. M.J.: "Menneskeslægtens Ælde, Arternes Oprindelse og Menneskets Plads i Naturen – Tre Foredrag for dannede Tilhørere", translation and commentary by Rudolf Varberg, P.G. Philipsens forlag, Copenhagen

Return to overview