IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1863

1863

Lütken, Chr. Fr. : "Darwins theori om Arternes Oprindelse 1-3", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 5, pp. 1-33, 131-162, 217-243

Lütken, Chr. Fr. : "Nogle Træk af Vestindiens krybdyrliv", Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 5, pp. 344-384

Varberg, Rudolf: "Darwins Lære", Folkets Avis, 29 May (reprinted in 1868 'Darwins lære' in Varberg, Rudolf: Udflugter paa Naturvidenskabens Enemærker, P.g. Philipsens forlag, Copenhagen)

Return to overview