IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1862

1862

Dahlerup, H.B.: "Naturphilosophiske og culturhistoriske Betragtninger", Gyldendal, Copenhagen, pp. 28-36

Grundtvig, N.F.S. : "Tale 4. november 1862", Taler paa Marielyst Højskole, published in 1956

Laugel, Auguste: "Arternes Oprindelse, en ny naturhistorisk theori I-IV", Fædrelandet, 11 August, 12 August, 13 August, 14 August

Lütken, Chr. Fr. : "Galapagos- eller Skildpadde-Øerne", Tidsskrift  for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 4, pp. 313-347

Nielsen, Rasmus: Forelæsninger over philosophisk Propædeutik fra Universitetsaaret 1861-62

Reinhardt, J. Th. & Lütken, Chr. Fr. : "Bidrag til det vestindiske Öriges og navnligen til de dansk-vestindiske Öers Herpetologie", Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn, 10-18, pp. 153-291 (pp. 200-201)

Return to overview