IntroductionDebateMythsTranslationsResponsesEducationResearchEvolution

Responses in 1861

1861

Anon. (Stockholm, J. R.): "Englands Tidsskrifter og deres Theologiske Retninger", Evangelisk Ugeskrift, vol. 2, no. 5, 5 April, pp. 219-222 (221)

Anon. (Stockholm, J. R.): "Fra Udlandet – ”Essays and Reviews”", Evangelisk Ugeskrift, , vol. 2, no. 5, 18, 3 May, pp. 285-288 (286)

Lütken, Chr. Fr. : "Forvandlinger i Dyreriget I: Metamorfosen i Hvirveldyr-Rækken", Tiddskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 3, pp. 393-426 (394-395)

Reinhardt, J. Th. : "Wallaces Iagttagelser om Maleoen paa Celebes", Tidsskrift for populære fremstillinger af Naturvidenskaben, vol. 2, no. 3, pp. 79-84 (84)

Return to overview